Adaptacje projektów gotowych

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na zakup gotowego projektu, podejmiemy się jego adaptacji do lokalnych warunków istniejących na działce.
Adaptacja polega na posadowieniu gotowego projektu na Państwa działce z uwzględnieniem otrzymanych warunków zabudowy.
Potrzebne nam będą:

  • projekt gotowy
  • aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • mapa do celów projektowych
  • aktualne warunki techniczne przyłączy.